ฟอร์ดเตรียมพัฒนา “กล้องตรวจจับอารมณ์คนขับรถ” ขึ้นในอนาคต!!

ฟอร์ดเตรียมพัฒนา “กล้องตรวจจับอารมณ์คนขับรถ” ขึ้นในอนาคต!!

ฟอร์ดเชื่อมั่นว่ายานพาหนะในอนาคต จะมีความสามารถในการอ่านการแสดงออกทางสีหน้า…

อ่านต่อ..