ฟอร์ด เตรียมสร้างบริษัทใหม่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น!!

ฟอร์ด เตรียมสร้างบริษัทใหม่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น!!

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 , ฟ…

อ่านต่อ..