Nissan ปล่อยภาพ Teaser “370Z Nismo” ก่อนเปิดตัวจริงในวันนี้

Nissan ปล่อยภาพ Teaser  “370Z Nismo” ก่อนเปิดตัวจริงในวันนี้

วันนี้ก็เป็นข่าวรถใหม่ในต่างประเทศกันอีกแล้วค่ะ หลายคนก็ให้ความสนใจเอามากๆเ…

อ่านต่อ..