Spyshot : รุ่นที่สี่ Audi A8 ระหว่างทำการทดสอบที่ประเทศ…..

Spyshot : รุ่นที่สี่ Audi A8 ระหว่างทำการทดสอบที่ประเทศ…..

Audi ยังคงมีการพัฒนา Audi A8 โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ Pro-Street.dk ได้พบรุ่นถัดไ…

อ่านต่อ..